Chirurgie minim invaziva

Clinica este doata cu o sala chirurgicala in care pot fi realizate interventii chirurgicale minim-invazive cu anestezie locala.